Τίτλος: Χαρακτική-Γλυπτική στην Ε΄ Πανελλήνιο Έκθεσι
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Βραδυνή
Ημ/νία Δημοσίευσης: Tue Jun 11 00:00:00 EET 1957
Αρθρογράφος: Καλλονάς Δ.
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.