Τίτλος: Τα έργα γλυπτικής στην Πανελλήνιο Καλλιτεχνική Έκθεση
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: Sat Jun 15 00:00:00 EET 1957
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.