Τίτλος: Στη σύγχρονη εποχή. Δημόσια Τέχνη δεν γίνεται με πελατειακές σχέσεις
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Έθνος της Κυριακής
Ημ/νία Δημοσίευσης: 04/02/2018
Αρθρογράφος: Τσιάρα Συραγώ
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.