Γραμματόπουλος Κώστας (1916 - 2003)
Σελίδα 2 από 9