Γραμματόπουλος Κώστας (1916 - 2003)
Σελίδα 6 από 17