Τίτλος: Γιώργος Ιωάννου
Είδος: Κατάλογος
Έτος Έκδοσης: 1975
Αριθμός Σελίδων: 6
Συγγραφείς/Κείμενα: Levy Lilli, Sosset Leon-Louis
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Ιωάννου
Γλώσσες: Ελληνική, Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.