Τίτλος: Art et Dictature
Είδος: Κατάλογος
Τόπος Έκδοσης: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Έτος Έκδοσης: 1982
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική, Ολλανδική