• Δημητροπούλου Ελένη
  • Ζέρβας Σταμάτης
  • Θεοδωρίδης Φίλιππος
  • Πάτσιος Κωνσταντίνος
  • Σαχίνη Νανά
  • Σκαλτσάς Γιάννης
  • Τούμπουρα Σοφία