Τίτλος: Βαγγέλης Θεοδωρίδης: "631,3 Χιλιόμετρα"
Καλλιτέχνης: Θεοδωρίδης Βαγγέλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης ena
Τοποθεσία: Αθήνα