Τίτλος: Πένυ Κωνσταντίνου: "Διάλογος"
Καλλιτέχνης: Κωνσταντίνου Πένυ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικές Αναζητήσεις
Τοποθεσία: Αθήνα