Τίτλος: "The Cinema: Geographic Paradigms"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Επιμέλεια: Lorenzo Benedetti
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της "Art Brussels 2015". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.