Τίτλος: Θεόφιλος Προδρόμου: "Χαίρε, ω φιλτάτη Συρία!"
Καλλιτέχνης: Προδρόμου Θεόφιλος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαντζή
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Κορομηλά Μαριάννα