Τίτλος: Ελένη Λύρα: "Οι αμνοί των αγγέλων"
Καλλιτέχνης: Λύρα Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μαραγκού Μαρία
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2015.