Τίτλος: Κώστας Πανιάρας: "Fragile"
Καλλιτέχνης: Πανιάρας Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κυπραίου Ελένη