Τίτλος: Κώστας Σπυρόπουλος: "Αστικοί υπαινιγμοί και άλλοι..."
Καλλιτέχνης: Σπυρόπουλος Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου-Ευταξία
Τοποθεσία: Αθήνα