Τίτλος: Κωνσταντίνος Πάτσιος: "Where Are the Lotus Eaters"
Καλλιτέχνης: Πάτσιος Κωνσταντίνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Blender Gallery
Τοποθεσία: Γλυφάδα
Παρατηρήσεις: Μαζί με τον Αλέξανδρο Μαγκανιώτη.