Τίτλος: Ίρις Ξυλά-Ξαναλάτου
Καλλιτέχνης: Ξυλά-Ξαναλάτου Ίρις
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά
Τοποθεσία: Πειραιάς
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών για τα 120 χρόνια Ελληνο-Ιαπωνικής Φιλίας.