Οδηγίες για την αναζήτηση Άρθρων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο

Στην αναζήτηση των Ψηφιακών Συλλογών «Εκθέσεις, Βιβλιοθήκη, Τύπος» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για καλλιτέχνες, συγγραφείς/αρθρογράφους και φορείς που δεν υπάρχουν στους αλφαβητικούς καταλόγους.

Στην αναζήτηση της Ψηφιακής Συλλογής «Τύπος» ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα συνδυαστικών αναζητήσεων σχετικών με αναφορές στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο μέσω των πεδίων που διαθέτει το drop-down menu «Επιλέξτε»:
Είδος: Εμπεριέχει extra drop-down menu που δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ εφημερίδας, περιοδικού και ηλεκτρονικής έκδοσης.
Τίτλος: Αναζήτηση πληροφοριών χρησιμοποιώντας λέξη(-εις) ή φράση(-εις) από τον τίτλο του άρθρου.
Έτος Έκδοσης
Καλλιτέχνης: Πληκτρολόγηση του ονόματος του καλλιτέχνη [πρώτα το επώνυμο και έπειτα το όνομα].
Γλώσσα
Όνομα Εντύπου
Αρθρογράφος: Πληκτρολόγηση του ονόματος του συντάκτη του άρθρου [πρώτα το επώνυμο και έπειτα το όνομα].
Σχετικά Ονόματα: Πληκτρολόγηση του ονόματος ατόμων σχετικών με την τέχνη π.χ. συλλέκτες, γκαλερίστες, ιστορικοί τέχνης κ.λπ. [πρώτα το επώνυμο και έπειτα το όνομα].


Παράδειγμα αναζήτησης άρθρων Καλλιτέχνη:

• Επιλέγοντας το πεδίο «Καλλιτέχνης» και πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμο του καλλιτέχνη [πρώτα επώνυμο και έπειτα όνομα] και πατώντας Υποβολή εμφανίζονται σε μορφή βιβλιογραφικής αναφοράς όλα τα άρθρα που αφορούν στον συγκεκριμένο καλλιτέχνη και δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο χρονολογικά.
• Επιλέγοντας στη συνέχεια το πεδίο «Όνομα Εντύπου» και πληκτρολογώντας το όνομα του εντύπου και πατώντας Υποβολή τα αποτελέσματα περιορίζονται στις αναφορές που αφορούν τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη και δημοσιεύθηκαν στο συγκεκριμένο έντυπο.
• Αντίστοιχα επιλέγοντας το πεδίο «Έτος Έκδοσης» και πληκτρολογώντας τις επιθυμητές χρονολογίες έκδοσης και στη συνέχεια πατώντας Υποβολή εμφανίζονται οι αναφορές στον τύπο του καλλιτέχνη που ημοσιεύθηκαν στο συγκεκριμένο έντυπο για το χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί.
• Για νέα αναζήτηση κλικάρετε Καθαρισμός.

VideoΠαράδειγμα αναζήτησης άρθρων Συγγραφέα/Αρθρογράφου:

• Επιλέγοντας το πεδίο «Αρθρογράφος» και πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμο του συντάκτη του άρθρου [πρώτα το επώνυμο και έπειτα το όνομα] και πατώντας Υποβολή εμφανίζονται σε μορφή βιβλιογραφικής αναφοράς όλα τα άρθρα που έχει συντάξει ο συγκεκριμένος αρθρογράφος.
• Επιλέγοντας στη συνέχεια το πεδίο «Καλλιτέχνης» και πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμο ενός καλλιτέχνη [πρώτα επώνυμο και έπειτα όνομα] και πατώντας Υποβολή εμφανίζονται τα άρθρα του αρθρογράφου που δηλώθηκε νωρίτερα και αφορούν στον συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
• Για νέα αναζήτηση κλικάρετε Καθαρισμός.

Video