Η ψηφιακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (www.snf.org) για να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών του διαδικτύου σε θέματα σχετικά με την τέχνη στην Ελλάδα από το 1945 έως σήμερα.
Περιέχει μέρος του τεκμηριωμένου αρχειακού υλικού της κεντρικής βάσης δεδομένων του iset, σε δίγλωσση έκδοση. Το περιεχόμενό της θα τροφοδοτείται με νέο τεκμηριωμένο υλικό, σε μηνιαία βάση.
Οι επισκέπτες της Ψηφιακής Πλατφόρμας μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες ψηφιακές συλλογές:
Καλλιτέχνες: βιογραφικά σημειώματα, φωτογραφίες έργων, εκθέσεις (η αναζήτηση της συμμετοχής στις Biennale, Foires κλπ γίνεται στις Ομαδικές Εκθέσεις), βιβλία, κατάλογοι, αποδελτίωση δημοσιευμάτων στον Τύπο.
Συγγραφείς: βιογραφικά στοιχεία, τίτλοι βιβλίων, αποδελτιώσεις δημοσιευμάτων στον Τύπο.
Εκθέσεις: προσκλήσεις, δελτία τύπου, κατάλογοι.
Φορείς: ιστορικό και δραστηριότητα.
Βιβλιοθήκη: βιβλιογραφικές πληροφορίες για θεματικές εκδόσεις, μονογραφίες καλλιτεχνών και καταλόγους εκθέσεων.
Τύπος: αποδελτιώσεις δημοσιευμάτων από τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο.

Η ακρίβεια των στοιχείων που παρατίθενται στις ψηφιακές συλλογές, αποτελεί βασικό μέλημα του iset. Οποιαδήποτε επισήμανση, εκ μέρους των επισκεπτών της ιστοσελίδας, για τυχόν ελλείψεις ή αβλεψίες, είναι ευπρόσδεκτη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: greekartinstitute@otenet.gr