Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galleria Numero
Τόπος Έκδοσης: Ρώμη, Ιταλία
Έτος Έκδοσης: 1960
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Ιωάννας Σπητέρη-Βεροπούλου)
Γλώσσες: Ιταλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.