: Ορίζοντες
: Journal
: Ζυγός
: 16
: Φεβρουάριος
: 1957
: Πολυχρονιάδη Σελέστ
: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
: Greek