: 4 Εκθέσεις στις "Ν. Μορφές"
: Newspaper
: Έθνος
: 15/12/1967
: Παναγιωτόπουλος Σπ.
: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
: Greek
: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.