: Η δίωξις της παλαιάς διοικήσεως του Επιμελητηρίου/Η διοίκησις της "Στάθμης" επεσκέφθη τον Κουρνούτο.
: Newspaper
: Τα Νέα
: 07/02/1956
: Atelier Σπύρου Βασιλείου
: Greek
: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.