• Αρτέμης Κωνσταντίνος
  • Βυζάντιος Περικλής
  • Γεωργιάδης Ανδρέας, ο Κρης
  • Κογεβίνας Λυκούργος
  • Λαζαρής Θεόδωρος
  • Λύτρας Περικλής
  • Προκοπίου Γιώργος