• Λαζαρίδης Ανατόλης
  • Pappas Yannis
  • Παρλαβάντζας Τάκης
  • Περαντινός Νίκος
  • Rokos Kyriakos
  • Χαριάτη-Πραμαντιώτη Ειρήνη
  • Χρυσοχοΐδη Τίτσα