• Αφερίμ Ζήσης
  • Βενιέρη-Σκουλικίδη Αλίκη
  • Κωστάκου-Κουλουφάκου Μαρία
  • Μπάρμπας Κωνσταντίνος
  • Baharian Assadour
  • Παπαγεωργίου Δημήτρης (Dimitri)
  • Πετρίτζης Ευάγγελος
  • Prekas Paris
  • Συνέσιος Κίμων
  • Φιλιππίδη Πιπίτσα