• Αρβανίτης Νίκος
 • Velonis Kostis
 • Βλασσοπούλου Πάκυ
 • Γιαμπουλντάκη Ζωή
 • Γιαννάκης Θεόδωρος
 • Dambassina Lydia
 • Κάττου Λητώ
 • Babousis Manolis
 • Μώρης Πέτρος
 • Παπαδόπουλος Γιάννης
 • Σαχπάζης Κώστας
 • Χάρη Χαρίκλεια
 • Χατζηνικολάου Κωνσταντίνος
 • Χριστόπουλος Κώστας