• Ελύτης Οδυσσέας
  • Κολοκοτρώνης Γιάννης
  • Κούρου Νότα
  • Σεφέρης Γιώργος
  • Ταμβάκη Αγγέλα
  • Christou Chrysanthos