• Ανδρέου Κώστας
  • Θόδωρος (Παπαδημητρίου)
  • Coulentianos Costa
  • Λυμπεράκη Αγλαΐα
  • Ραφτοπούλου Μπέλλα
  • Sklavos Gerasimos
  • Φιλόλαος (Τλούπας)