Title: 4 Norske Internasjonale Grafikk Biennale Fredrikstad 1978/Norwegian International Print Biennale Fredrikstad 1978
Type: Catalogue
Publication Place: Fredrikstad, Νορβηγία
Publication Year: 1978
Number of Pages: 200
Source: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Σωσώς Χουτοπούλου-Κονταράτου)
Languages: Norwegian, English