: Κοραλία Θεοτοκά: τα κείμενα της, τα κείμενα για το έργο της
: Book
: Βιβλιοπωλείο της Εστίας
: Αθήνα
: 1977
: 328
: Θεοτοκά Κοραλία
: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
: Greek