• Αντωνιάδου-Βακιρτζή Λίντα
  • Vakirtzis Giorgos
  • Δαρζέντας Δημήτρης
  • Εγγονόπουλος Νίκος
  • Μαλάμος Κώστας
  • Μητσέα-Μαλάμου Ιωάννα
  • Πασιά-Μπάρμπογλου Ζωγραφιά
  • Σακελλαρίδης Δημήτρης
  • Φαεινός Βαγγέλης