: "Ομαδική Έκθεση"
: Group
: 1962
: Τέχνη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία
: Θεσσαλονίκη