: Τάκης: "Signals"
: Τάκης (Βασιλάκης Παναγιώτης) (Takis)
: Solo
: 1958
: Hanover Gallery
: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο