: Λεωνίδας Χρηστάκης
: Χρηστάκης Λεωνίδας
: Solo
: 1959
: Αίθουσα Κούρος
: Αθήνα