: "Διεθνής Έκθεσις Αρχιτεκτονικής Θεάτρου, Σκηνογραφιών και Ενδυμασιών"
: Group
: 1962
: Ζάππειο Μέγαρο
: Αθήνα
: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάματος. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.