: Σπύρος Βασιλείου
: Vassiliou Spyros
: Solo
: 1959
: Γκαλερί Ζυγός
: Αθήνα