: Δέσπω Παρασκευαΐδου-Λαζαρίδη
: Παρασκευαΐδου-Λαζαρίδη Δέσπω
: Solo
: 1962
: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
: Αθήνα