Title: "Πολιτιστικά Συμφραζόμενα"
Type: Group Exhibition
Exhibition Year: 2016
Venue: Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων (Πάρκο Ελευθερίας)
Location: Αθήνα
Comments & Remarks: Στην έκθεση συμμετέχουν οι: SHANG Yang, DING Yi, JIANG Ji’an, WANG Gang, QIU Zhijie, ZHANG Chun Da Bao, TΑΝ Ping, LIANG Quan, LI Lei και LU De’an.