Title: Kyriakos Katzourakis
Artist: Katzourakis Kyriakos
Type: Solo Exhibition
Exhibition Year: 1975
Venue: Bedford House
Location: London, United Kingdom