• Αλιγιζάκη Κυριακή (Κύρα)
  • Αστέρη Μάγδα
  • Κασσαβέτη Κατερίνα
  • Σαμαρά Κατερίνα