• Βορρές Γιώργος
  • Μαγκανιώτης Αλέξανδρος
  • Bitsakis Emmanouil
  • Μπούζα Φένυ
  • Πεχλιβανίδης Φώτης
  • Σωτηροπούλου Αμαλία