: Τάσος Λιακόπουλος: "Μελίνα-Ελλάδα"
: Λιακόπουλος Τάσος
: Solo
: 2018
: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη
: Αθήνα
: Νάθενα Εύα