: Έλλη Κελεμένδρη
: Κελεμένδρη Έλλη
: Solo
: 2018
: Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας
: Καλαμάτα
: Λαμπρινίδης Παναγιώτης