• Ευθυμίου-Προκοπίδη Βούλα
  • Κρίγκου Πετρούλα
  • Κροντήρη Αφροδίτη
  • Κυρίτσης Νίκος
  • Μαγκανιώτης Αλέξανδρος
  • Μπονάτσου Ισμήνη
  • Οικονόμου Λένια
  • Spyrouli Barbara
  • Σταυρακαντωνάκης Νίκος
  • Σταυρουλάκη Αμαλία
  • Χαλάτσης Δημήτρης