• Αρτέμη Ζάννα
  • Γιαγιάννος Απόστολος
  • Παπαδόπουλος Άγγελος