• Αγγελόπουλος Δημήτρης
  • Αναστασίου Δημήτρης
  • Δήμος Τάσος
  • Διακοδημητρίου Μαρία
  • Καράλη Αγγέλα
  • Μπλούκου Βασιλική
  • Παρασκευοπούλου Κωνσταντίνα
  • Σπανάκης Κώστας
  • Σταύρου Σοφία
  • Φιλιππούση Βιργινία
  • Χατζή Κατερίνα