• Λιβανού Σοφία
  • Πανταζής Τσέλιος (Δρυοκολάπτης)
  • Παπαδοπετράκης Ευριπίδης (Δρυοκολάπτης)