• Αγγελόπουλος Χρήστος
  • Βάρθης Φώτης
  • Βέργης Αλέξανδρος
  • Λιβανού Σοφία
  • Πανταζής Τσέλιος (Δρυοκολάπτης)
  • Παπαδοπετράκης Ευριπίδης (Δρυοκολάπτης)
  • Πεταλάς Μιλτιάδης
  • Σωτηρίου Γιάννης
  • Χαλκίδη Βίβιαν