: Γιώργος Παπαγεωργίου: "The Opposite Island"
: Παπαγεωργίου Γιώργος
: Solo
: 2019
: Αίθουσα Τέχνης "αντί"
: Αντίπαρος